Pilgway 3D Coat

Dlaczego 3D Coat?

Rzeźbienie wokselowe pozwala rzeźbić bez żadnych ograniczeń topologicznych i tworzyć z niczego złożone szczegóły! Możesz dynamicznie i w znacznym stopniu zmieniać rzeźbiony obiekt, nie przejmując się topologią. Takie podejście zapewnia absolutną swobodę podczas rzeźbienia. Możesz się tutaj poczuć jak prawdziwy artysta, nie musisz myśleć o wielokątach i strukturze. Wystarczy, że będziesz wyrażać się jako Artysta!

Malowanie po pikselu jest szybką i precyzyjną techniką malowania. Umożliwia nakładanie warstw kolorystycznych i przemieszczeń na siatki o niskiej i wysokiej liczbie wielokątów, bez potrzeby wykonywania wstępnego zniekształcenia geometrii. Dzięki tej metodzie możesz malować bezpośrednio mapy tekturowe na siatce, co idealnie sprawdza się przy elementach gier, które maja niską liczbę wielokątów.

Retopologia, automatyczna retopologia (AUTOPO) z definiowanymi przez użytkownika ograniczeniami, pozwalająca uzyskać dopasowane pętle krawędziowe. Twórz nową topologię od zera lub modyfikuj istniejącą, dzięki najpotężniejszemu w branży zestawowi narzędzi!

Mapowanie UV nigdy nie było takie proste! Możesz tworzyć lub edytować istniejące zestawy UV za pomocą intuicyjnego i elastycznego zestawu narzędzi.

Interfejs, który można dostosować do własnych potrzeb. 3D posiada profesjonalny, modyfikowalny interfejs. Jest on podzielony na kilka oddzielnych pomieszczeń. Każde pomieszczenie posiada własny zestaw skrótów klawiaturowych i ustawialne panele. Możesz także z łatwością tworzyć i zapisywać własne układy interfejsu.

Automatyczna retopologia:

 • Rewolucja w branży! Automatyczna retopologia (AUTOPO) z definiowanymi przez użytkownika ograniczeniami, pozwalająca uzyskać dopasowane pętle krawędziowe. Skorzystaj z wygodnego kreatora, który pomoże ci zdefiniować odpowiednie obszary gęstości siatki oraz przepływ pętli krawędziowych.
 • Obsługiwane są niepołączone obiekty.
 • Możesz importować obiekty bezpośrednio do AUTOPO, korzystając z menu Plik/Import. Program automatycznie zamknie otwory, dokona konwersji na woksele i stworzy praktyczną, zorganizowaną siatkę.
 • AUTOPO automatycznie czyści całą topologię nie związaną z rozmaitością, by wyeliminować wszelkie ewentualne problemy.
 • Całkowita liczba trójkątów, czworokątów i n-kątów jest widoczna w pomieszczeniu Retopo. Każdy rodzaj wielokąta może zostać wybrany oddzielnie, co służy jasności i identyfikacji.
 • Poprawiono wybieranie wierzchołków w pomieszczeniu Retopo.

Rzeźbienie wokselowe PILGWAY 3D Coat 4:

 • Ukończono rzeźbienie w wielu rozdzielczościach dla wokseli! Zostało ono zoptymalizowane pod kątem procesorów wielordzeniowych. Możesz teraz ograniczyć obiekt, zmodyfikować siatkę małych wielokątów oraz połączyć szczegóły niskiej i wysokiej częstotliwości. Wiele rozdzielczości dla wokseli przeważa nad innymi implementacjami wielokątowymi, które umożliwiają jedynie powrót do początkowej liczby wielokątów. Nasz proces pozwala zaś na ograniczenie do dowolnego poziomu rozdzielczości.
 • Łączenie wielowątkowe. Procedura łączenia została przerobiona niemal od zera, by umożliwić skalowanie. Działa teraz znacznie szybciej, pochłania bardzo mało pamięci i pozwala uzyskać siatkę o wyższej jakości.
 • Nowe narzędzie do wypełniania otworów wewnętrznych w obiektach wokselowych. Otwory stwarzają problemy podczas wykonywania AUTOPO, operacji wygrzewania i przycinania.
 • Nowy podgląd modeli 3D w narzędziach Łączenia/Klinowania plus WIELKA biblioteka prymitywów od Tinkera!
 • Nowa i pożyteczna pozycja w menu Drzewka wokseli RMB  Połącz widoczne.
 • Wytnij i klonuj z symetrią/bez symetrii będzie klonować również obiekty pochodne.
 • Narzędzie łączenia zyskało w trybie (na piórze) bardzo przydatne udogodnienie, wartość głębi pióra będzie traktowana jak głębia penetracji łączonego obiektu względem powierzchni.

Narzędzia UV w PILGWAY 3D-Coat:

Wsparcie dla zarządzania wieloma zestawami UV z pomieszczenia UV. Możesz zmienić zestaw UV dowolnej powierzchni, dodać zestaw UV czy usunąć nieużywany zestaw UV. Nowy materiał UV będzie działać zarówno w trybie pikseli, jak i mikrowierzchołków.

 • Nowa funkcja pozwalająca na wygładzanie krawędzi wysp UV za pomocą pociągnięcia pędzla.
 • Nowe przyciski w narzędziu UV, Przywróć UV i Automatyczne skalowanie (przeczytaj podpowiedzi).
 • Poprawiono rozwijanie dużych siatek w narzędziu UV, by uzyskać znacznie lepszą stabilność i szybkość rozwijania.

Teksturowanie w PILGWAY 3D-Coat:

 • Nowa, bardzo ważna opcja w ustawieniach eksportu. Wykonaj szorstkość! Jest to odwrotność podziału. Jeśli dokonasz eksportu siatki z niewielką liczbą wielokątów z tą opcją, 3D-Coat wyostrzy siatkę w takki sposób, że w swoim pakiecie 3D otrzymasz taki sam model, jak średnia liczba wielokątów w 3D-Coat po podziale za pomocą metody Catmull-Clark. Jest to niezwykle ważne, jeśli chcesz w rezultacie uzyskać przemieszczenie i siatkę z niewielką liczbą wielokątów. Jeśli dokonasz eksportu przemieszczenia i siatki o niewielkiej liczbie wielokątów, zaimportuj swój pakiet, przeprowadź podział siatki, zastosuj przemieszczenie i otrzymasz taki sam rezultat, jak w 3DC.
 • Wprowadzono teraz malowanie na niepołączonych obiektach z kilkoma rodzajami wybierania! Możesz teraz zdecydować się na styl wybierania:
 • Poprawiony eksport/import Ptex. Ptex jest wykorzystywany w coraz większej liczbie aplikacji 3D. Eksport/import Ptex będzie teraz działać znacznie szybciej, wprowadzono także obsługę mipmap. Obsługa przemieszczania wektorów eksportu/importu Ptex. Możesz również dokonywać eksportu pozycji absolutnych. Pozwala to na interakcję z Mudbox, który obsługuje przemieszczenie wektorów Ptex.
 • Gaśniecie działa teraz prawidłowo z narzędziem Gumka.
 • Nowa funkcja, umożliwiająca modyfikację rozmiaru tekstury. Jest przydatna, jeśli chcesz eksportować Ptex jako zwyczajowy zestaw model+tekstura. Znajduje się w narzędziu zmień lokalną rozdzielczość.
 • Nowe pole wyboru w menu eksportu/importu Ptex, ?Przekręć czworokąty Ptex?, zapewnia lepszą kompatybilność z Renderman.
 • Obsługa wybierania kolorów ze schowka. Możesz dzięki temu wybrać kolor z Photoshopa i aplikacji obrazu referencyjnego Leigh. Jeśli w schowku znajduje się 6 cyfr szesnastkowych, 3D-Coat potraktuje je jako kolor.
 • Nowa opcja w okienku dialogowym wygrzewania. Pozwala uzyskać bardzo gładką siatkę na warstwie 0 i dobre przemieszczenie na pozostałych warstwach.

Menu główne

Produkt dodany do koszyka

×